Het is zover… de nieuwe website van Rijnmond Gezond is een feit!
Een mooi moment om onszelf voor te stellen.

Dr. Evelien de Schepper
Coördinator Rijnmond Gezond

Evelien de Schepper is huisarts (NP), epidemioloog en coördinator van de Rijnmond Gezond database.
In 2016 is zij gepromoveerd op het onderwerp diagnostiek bij lage rugpijn; sindsdien begeleidt zij als senior onderzoeker meerdere onderzoeksprojecten.
Zij is verantwoordelijk voor het beheren en verwerken van de Rijnmond Gezond data. Verzoeken tot het uitvoeren van onderzoek in Rijnmond Gezond worden door haar getoetst en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Samen met Rianne Rozendaal verzorgt zij de nieuwsbrieven met rapportages over gebruik van de data en de jaarlijkse rapportages richting de Raad van Toezicht.

Dr. Rianne Rozendaal
Coördinator Primeur

Rianne Rozendaal is coördinator van Primeur, het academisch huisartsen netwerk van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Zij ondersteunt Evelien de Schepper met het beheren en verwerken van de database, en het schrijven van de nieuwsbrieven/rapportages.

Prof.dr. Patrick Bindels
Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde

Patrick Bindels is het hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde en initiatiefnemer van de Rijnmond Gezond database. Alle verzoeken tot het verwerken of gebruik van Rijnmond Gezond worden eerst door hem getoetst alvorens deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.