Patient

Rijnmond Gezond verricht onderzoek naar het verbeteren van de gezondheidszorg in de regio. Hier treft u informatie aan over de
Rijnmond Gezond database en wat dit voor u als patiënt betekent.

Rijnmond Gezond is een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

Een grote groep huisartsen uit de regio Rijnmond stellen hun gegevens anoniem ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens worden verzameld en bewaard in de Rijnmond Gezond database.

De Rijnmond Gezond database verzamelt gegevens die uw huisarts in de computer vastlegt. Het zijn gegevens over diagnosen, medicijngebruik, laboratoriumgegevens en welke behandelingen ingezet zijn. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN) komen niet in de database.
De afdeling Huisartsgeneeskunde besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In de Rijnmond Gezond database staan geen identificerende gegevens zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN). Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De resultaten van onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Als u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, kunt u dit laten weten aan uw huisarts. Dan worden uw gegevens niet meer opgenomen in de Rijnmond Gezond database.

Het doel is om door middel van onderzoek de medische kennis uit te breiden en op die manier de zorg voor en de gezondheid van de inwoners van Rijnmond te verbeteren. Om dit mogelijk te kunnen maken hopen we een zo compleet mogelijke database te krijgen waarmee goed wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.

Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

  • Hebben kinderen die wonen in de meest vervuilde wijken van Rijnmond vaker lichamelijke klachten?
  • Wat zijn risicofactoren voor veel voorkomende aandoeningen?
  • Hoe kan het gebruik van medicijnen veiliger worden?
Over Rijnmond Gezond

Organisatie

Rijnmond Gezond is een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. Het wordt geleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van huisartsen, coördinatoren van het Rijnmond Gezond project en het hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde.

De Rijnmond Gezond database heeft een eigen Raad van Toezicht. Zij besluiten voor welke onderzoeken gegevens uit de database gebruikt mogen worden.