Enkele weken geleden zijn alle IZER huisartsen benaderd om zich aan te sluiten bij de Rijnmond Gezond database. Dankzij de vele nieuwe aansluitingen bevat de database nu gepseudonimiseerde gezondheidsinformatie van meer dan 300.000 patiënten uit de regio en kan met recht een schatkamer aan gegevens genoemd worden.

De database bestaat inmiddels uit de data van ongeveer 120 huisartsen uit de regio Rijnmond. In de Rijnmond Gezond database verzamelt de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC alle geregistreerde gegevens uit de aangesloten huisartspraktijken voor wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van de database is meer dan het publiceren van onderzoeksresultaten. Samen met de gemeente willen we onderzoek verrichten naar de verbanden tussen omgevingsfactoren, etniciteit, wijkproblematiek en gezondheidsklachten. En voor u willen we onderzoek verrichten naar de zorgzwaarte in achterstandswijken, variaties in het gebruik van diagnostiek en geleverde zorg, en het ontwikkelen van voorspelmodellen voor specifieke aandoeningen.

Ook voor uw dagelijkse praktijk levert meedoen aan de database voordelen op. Huisartsen aangesloten bij de database ontvangen jaarlijks een uitgebreide rapportage met spiegelinformatie omtrent de eigen geleverde zorg in de praktijk. Daarnaast kunt u ook bij de onderzoekers van de afdeling Huisartsgeneeskunde terecht met specifieke vragen omtrent uw geleverde zorg.

Sluit uw praktijk ook aan?

  • Contracten goedgekeurd door de jurist van IZER
  • Raad van Toezicht van huisartsen kijkt mee met elke nieuwe onderzoeksvraag
  • Database voldoet aan de strengste privacy eisen
  • Jaarlijks rapport met kwaliteitsindicatoren van de praktijk

Vragen? rijnmondgezond@erasmusmc.nl